Štampa 
 

 

XIX BEOGRADSKI DERMATOLOŠKI DANI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Naučni odbor
Prof. dr Željko Mijušković, predsednik
Doc. dr Zoran Golušin
Prof. dr Marina Jovanović
Prof. dr Milan Matić
Doc. dr Mirjana Milinković
Doc. dr Snežana Minić
Prof. dr Miloš Nikolić
Doc. dr Ana Ravić Nikolić
Doc. dr Dušan Škiljević
Doc. dr Danica Tiodorović

Organizacioni odbor
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, predsednik
Prim. dr sc med Miroslav Dinić, sekretar
Prim. dr Kristina Kostić
Prof. dr Željko Mijušković
Dr Dušan Šofranac
Assist. mr sc. med. Tatjana Vukanović