XIX BEOGRADSKI DERMATOLOŠKI DANI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Naučni odbor
Prof. dr Željko Mijušković, predsednik
Doc. dr Zoran Golušin
Prof. dr Marina Jovanović
Prof. dr Milan Matić
Doc. dr Mirjana Milinković
Doc. dr Snežana Minić
Prof. dr Miloš Nikolić
Doc. dr Ana Ravić Nikolić
Doc. dr Dušan Škiljević
Doc. dr Danica Tiodorović

Organizacioni odbor
Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, predsednik
Prim. dr sc med Miroslav Dinić, sekretar
Prim. dr Kristina Kostić
Prof. dr Željko Mijušković
Dr Dušan Šofranac
Assist. mr sc. med. Tatjana Vukanović

 

 

XIX BEOGRADSKI DERMATOLOŠKI DANI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – Registracija

Registracija učesnika je OBAVEZNA putem Prijavnog lista. Prijavni list se dostavlja potencijalnim učesnicima zajedno sa Prvim obaveštenjem.

Napomena:
Ukoliko niste dobili Prijavni list, pošaljite zahtev putem emaila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE IZ SRBIJE

 

Rana kotizacija
uplate do 03.10.2016.

Kasna kotizacija
uplate posle 04.10.2016.

Dermatovenerolog - član UDVS

5.000

7.500

Dermatovenerolog - ostali

11.250

13.750

Specijalizant*

3.750

3.750


* Potvrdu o specijalizaciji poslati na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ SRBIJE
Primalac: JP Sava Centar
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd Br. računa: 205-232035-55
Poziv na broj: 5716
Svrha uplate: Kotizacija za XIX BDD

Važna napomena:

  • Neophodno je da se zvanično registrujete pre uplate kotizacije.
  • Prilikom uplate kotizacije na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime učesnika i svrhu uplate.
  • Kopiju uplatnice obavezno pokazati prilikom registracije.
  • Uplata kotizacije se može izvršiti i na licu mesta prilikom registracije, s tim što morate imati u vidu da se na licu mesta plaća iznos kasne kotizacije.

 

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA

 

Rana kotizacija
uplate do 03.10.2016.

Kasna kotizacija
uplate posle 04.10.2016.

Dermatovenerolog

90

110

Specijalizant*

30

30


* Potvrdu o specijalizaciji poslati na email:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA

“XIX BDD”, KOMERCIJALNA ВАNКА AD BEOGRAD
Beneficiary: Sava Centar 
Swift - BIC: KOBBRSBG 
IBAN / Account number: RS35205007030000436770 
71: OUR

Važna napomena:

  • Prilikom uplate unesite ime Simpozijuma i ime učesnika.
  • Ubeležite u sektor Bankarski troškovi oznaku OUR. Bankovne takse su odgovornost uplatioca i ne treba da utiču na iznos kotizacije koji treba da bude plaćen u celosti.
 

 

 

XIX BEOGRADSKI DERMATOLOŠKI DANI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – Program

 

ČETVRTAK, 3. novembar 2016. godine 10.00—18.40

10.00—10.15 OTVARANJE SIMPOZIJUMA

10.15—11.15 SAOPŠTENJA
(7 minuta predavanje + 2 minuta diskusija)
Predsedništvo: Radoš D. Zečević, Miroslav Dinić, Đuka Ninković Baroš

10.15 Udruženost hronične urtikarije sa autoimunim bolestima štitne žlijezde
Ninković Baroš Đ, Gajanin V, Gajanin R (Srbija) S1
10.25 Izvori informisanosti studenata prištinskog Univerziteta o polno prenosivim infekcijama
Relić M, Relić G, Relić N, Pfićer Kuzmanović J (Srbija) S2
10.35 Kliničko-epidemiološke karakteristike površnih mikoza
Tasić S (Srbija) S3
10.45 C-reactive protein level and disease severity correlation in chronic urticaria
Kostić K, Tirnanić T, Zečević RD, Kandolf Sekulović L (Serbia) S4
10.55 Palmoplantar pustulosis: ten year experience 2006—2016
Dinić M, Micković M, Kostić K, Mijušković ŽP, Kandolf Sekulović L (Serbia) S5
11.05 Correlation between clinical phenotype and autoantibodies against desmoglein 1 and 3 determined by ELISA test in patients with pemphigus
Ilijin I, Jevremović Lj, Vojvodić D, Stanojević I, Kandolf-Sekulović L, Mijušković ŽP (Serbia) S6

11.15—11.30 PAUZA

11.30—13.30 PREDAVANJA PO POZIVU
(20 minuta predavanje + 5 minuta diskusija)
Predsedništvo: Miloš Nikolić, Andrija Stanimirović, Zoran Golušin

11.30 Značaj seroloških i histopatoloških ispitivanja u dijagnostici kutanih vaskulitisa
Miloš Nikolić (Srbija) PP1
11.55 Algorithms for the vitiligo treatment: where are we now?
Andrija Stanimirović (Croatia) PP2
12.20 Dijagnostički algoritmi u bolestima dlake
Zorica Gajinov (Srbija) PP3
12.45 Non-gonorrheal urethritis—what’s new?
Zoran Golušin (Serbia) PP4
13.10 Lokalna steroidna terapija u dermatologiji
Dubravka Šimić (Bosna i Hercegovina) PP5

13.30—14.00 SATELITSKI SIMPOZIJUM ELPHARMA

14.00—14.30 PAUZA

14.30—16.10 PREDAVANJA PO POZIVU
(20 minuta predavanje + 5 minuta diskusija)
Predsedništvo: Branka Marinović, Željko Mijušković, Svetlana Popadić

14.30 Pustular psoriasis in children
Svetlana Popadić (Serbia) PP6
14.55 Current treatment of psoriasis
Željko Mijušković (Serbia) PP7
15.20 Update on Autoimmune Bullous Diseases
Marcel Jonkman (Netherlands) PP8
15.45 Cutaneous lupus erythematosus – new European guidelines
Branka Marinović (Croatia) PP9

Diskusija

16.10—16.40 SATELITSKI SIMPOZIJUM ABBVIE

16.40—17.00 PAUZA

17.00—18.40 PREDAVANJA PO POZIVU
(20 minuta predavanje + 5 minuta diskusija)
Predsedništvo: Ivana Binić, Milan Matić, Đorđi Gocev

17.00 Upotreba dermatoloških lekova u periodu trudnoće i laktacije
Ivana Binić (Srbija) PP10
17.25 Šta danas znamo o rozacei?
Đorđi Gocev (Republika Makedonija) PP11
17.50 Smernice za primenu antibiotika u terapiji venskih ulceracija
Milan Matić (Srbija) PP12
18.15 New topical medicines in dermatology
Jagoda Balaban (Bosnia and Herzegovina) PP13

Diskusija


PETAK, 4 novembar 2016 08.30—19.05

08.30—09.20 SAOPŠTENJA
(7 minuta predavanje + 2 minuta diskusija)
Predsedništvo: Milana Ivkov Simić, Jelena Stojković Filipović, Tatjana Roš

08.30 EUROMELANOMA 2016 in Serbia: data analysis
Kandolf Sekulović L, Roš T, Vukanović T, Škiljević D, Mijušković ŽP, Tiodorović D, Osipov O, Krstić J, Adamović A, Miličić V, Stojković Filipović J, on behalf of Euromelanoma National team (Serbia) S7
08.40 Senzitivnost i specifičnost ex vivo dermatoskopije
Dobrosavljevic Vukojević D, Brašanac D, Glumac S, Radojević S, Matija L, Stanisavljević D (Srbija) S8
08.50 Accuracy of the clinical and dermoscopic diagnosis of basal cell carcinoma: dermatosurgery and skin cancer
unit report 2012—2015
Ivkov Simić M, Gajić B, Roš T, Spasić B, Subotić M, Vučković N, Fejsa Levakov A (Serbia) S9
09.00 Skin cancers in organ transplant recipients and the role of the dermatologist
Roš T, Gajinov Z, Mitić I, Fabri M (Serbia) S10
09.10 Kombinovani nevusi—dermatoskopske karakteristike
Stojković Filipović J, Kittler H (Srbija, Austrija) S11
09.20 Correlation of mutational status, clinicopathological characteristics and disease course in patients with metasatatic melanoma
Vukanović T, Jovandić S, Mijušković ŽP, Rajović M, Magić Z, Kandolf Sekulović L (Serbia) S12

09.30—09.45 PAUZA

09.45—11.25 PREDAVANJA PO POZIVU
(20 minuta predavanje + 5 minuta diskusija)
Predsedništvo: Lidija Kandolf Sekulović, Danica Tiodorović, Snežana Minić

09.45 Nevogenesis
Danica Tiodorović (Serbia) PP14
10.10 Surgical treatment of skin cancer
Rodica Cosgarea (Romania) PP15
10.35 Update on treatment of metastatic melanoma
Christoph Höller (Austria) PP16
11.00 Melanoma and pregnancy
Lidija Kandolf Sekulović (Serbia) PP17

11.25—11.55 SATELITSKI SIMPOZIJUM BMS

11.55—12.10 PAUZA

12.10—13.55 PREDAVANJA PO POZIVU
(20 minuta predavanje + 5 minuta diskusija)
Predsedništvo: Dušan Škiljević, Mateja Dolenc-Voljč, Ljubomir Novaković

12.10 Treatment of CTCL with extracorporal photopheresis
Mateja Dolenc-Voljč (Slovenia) PP18
12.35 What’s new in phototherapy?
Peter Wolf (Austria) PP19
13.00 Erythroderma and the concept of cutaneous insufficiency
Dušan Škiljević (Serbia) PP20
13.25 Treatment of vitiligo—update 2016
Ljubomir Novaković (United Kingdom) PP21

14.00—14.30 SATELITSKI SIMPOZIJUM DO-ING

14.30—15.30 PAUZA ZA RUČAK

15.30—17.00 PREDAVANJA PO POZIVU
(20 minuta predavanje + 5 minuta diskusija)
Predsedništvo: Marina Jovanović, Dragan Jovanović, Jelena Perić

15.30 Updates on the clinical features, diagnostics and differential diagnosis of atopic dermatitis
Andrea Szegedi (Hungary) PP22
15.55 Update on pathophysiology and treatment of atopic dermatitis
Jan Guthermuth (Belgium) PP23
16.20 E-surveillance of contact dermatitis in Slovenia
Aleksandra Dugonik (Slovenia) PP24
16.45 Vitamin D and atopic dermatitis
Dragan Jovanović (Serbia) PP25

Diskusija

17.15—17.45 SATELITSKI SIMPOZIJUM
LA ROCHE POSAY – MEDA PHARMACEUTICALS
Akne kroz prizmu novih istraživanja

17.45—19.15 POSTER SESIJA
(3 minuta prezentacija+2 minuta diskusija, do 6 slajdova)
Predsedništvo: Mirjana Milinković Srećković, Ana Ravić Nikolić, Dubravka Živanović

17.45 DRESS Syndrome - prikaz slučaja
Vujanović Lj, Jovanović M, Golušin Z, Kovačić Dukić S,
Levakov O, Sekulić J (Srbija) P1
17.50 Erythema anulare centrifugum - prikaz slučaja
Matović LJ,Gajinov Z, Jeremić B (Srbija) P2
17.55 Erythrokeratodermia progressiva symetrica Darier-Gottron udružena sa skabijesom - prikaz slučaja
Milčić D, Stojković Filipović J, Milinković M (Srbija) P3
18.00 Prikaz slučaja: multipli nemelanomski tumori kože kod imunokompetene muške osobe sa pozitivnom porodičnom anamnezom na karcinome
Andrejić Sbutega I, Đorić S, Minić S (Srbija) P4
18.05 Dermatoskopija ekstragenitalnog Lichen sclerosus-a: serija slučajeva
Duma S, Damevska K, Dohceva-Karajanova I, Gocev Đ, Pešić N (Republika Makedonija) P5
18.10 Animal type melanoma (pigment-sintetišući melanom) – prikaz 3 slučaja
Stojković Filipović J, Bosić M, Brašanac D (Srbija) P6
18.15 Brooke Spiegler syndom - prikaz bolesnika
Paravina M, Kozarski J, Krstić V, Savčić G, Milinković M, Milosavljević M (Srbija) P7
18.20 Tuberozna skleroza
Rajić N (Srbija) P8
18.25 Hand foot mouth disease - prikaz slučaja
Bojanić P, Kačarević R (Srbija) P9
18.30 Epidermolysis bullosa hereditaria generalisata cum Carcinoma planocelllulare cutis – prikaz slučaja
Stojanović S, Jeremić P, Vučković N, Jeremić B, Jovanović M (Srbija) P10
18.35 Pedijatrijska psihodermatologija: serija slučajeva
Damevska K, Duma S, Položani N, Dohčeva Karajanova I, Nikolovska S (Republika Makedonija) P11
18.40 Hereditarna bulozna epidermoliza (HBE)—prikaz slučaja
Kovačić Dukić S, Jovanović M, Vujanović Lj (Srbija) P12
18.45 Fototerapija vitiliga kod dece i odraslih: prikaz 8 slučajeva
Tirnanić T, Šofranac D, Kostić K, Dinić M, Mijušković ŽP, Kandolf Sekulović L (Srbija) P13
18.50 M Darier: terapijski odgovor na izotretinoin
Cvetković Jordanov L, Kostić K, Mijušković ŽP, Kandolf Sekulović L (Srbija) P14
18.55 Neurofibromatosis von Reklinghausen - prikaz bolesnica
Relić M (Srbija) P15
19.00 Cylindroma-like cutaneous metastasis of a chondrosarcoma
Neloska L, Damevska K, Kuzmanova A (Republic of Macedonia) P16


SUBOTA, 5 novembar 2016 09.30—17.40

KURS IZ DERMATOLOŠKE HIRURGIJE / PROCEDURALNE DERMATOLOGIJE
09.30 Ulazni test
10.00 Uvod u dermatološku hirurgiju/proceduralnu dermatologiju: definicija i programi edukacije
Branislava Gajić C1
10.20 Opšti principi dermatološke hirurgije (priprema pacijenta, hirurški instrumenti i suturni materijali, sterilizacija i dezinfekcija hirurških instrumenata, principi sepse i antisepse u hirurškoj sali, anestezija u proceduralnoj dermatologiji: fiziologija bola, lokalni anestetici, lokalna anestezija, infitraciona blok anestezija, komplikacije lokalne anestezije)
Milica Rajović, Tatjana Vukanović C2
10.55 Principi i tehnike efikasne hemostaze
Marko Jović C3
11.10 Biopsija kože: eksciziona, inciziona biopsija, shave i punch biopsija
Zorica Gajinov C4
11.25 Adekvatna biopsija kože za histopatološku i imunofluoresencntnu analizu
Dušan Škiljević C5
11.40 Biopsija posebnih lokalizacija (šaka, stopalo, usna duplja, genitalije)
Marija Marinković C6

12.00-12.15 PAUZA

12.15 Jednostavne ekscizije
Lidija Kandolf Sekulović C7
12.30 Ekstirpacije lipoma i cista
Marija Marinković C8
12.45 Dermatohirurške procedure u regiji glave i vrata
Predrag Kovačević C9

13.05—13.35 SATELITSKI SIMPOZIJUM AMICUS
Ožiljak – večita dilema Marijan Novaković

13.35–14.00 PAUZA

14.00 Ekscizione biopsije i ekscizije tumora kože
Branislava Gajić C10
14.25 Hirurgija primarnog melanoma (prenos hirurške iz sale)
Marijan Novaković C11
15.00 Indikacije za rekonstrukciju kožnim režnjevima: rotacioni režnjevi, transpozicioni režnjevi, klizajući režnjevi
Nikola Ostojić C12
15.25 Hirurgija nokta: urastao nokat, biopsija nokta
Milica Rajović C13
15.50 Principi zarastanja rana, osnove nege operativne rane, komplikacije zarastanja
Jelena Jeremić C14
16.15 Uloga komedoekstrakcije u lečenju akni
Snežana Minić C15
16.30 Kriohirurgija
Željko Mijušković C16
16.50 Elektrohirurgija
Miroslav Dinić C17
17.10 IZLAZNI TEST
17.20 Dodela nagrada
17.30 Zatvaranje simpozijuma